Virág Lajos

Energiatanúsítvány

Energiatanúsítvány Debrecen és vonzáskörzetében!

 

Energiatanúsítványra vonatkozó jogszabályváltozások és energetikai besorolások 2016. Jan 1.-től

Új besorolás:

2016. január 1-től gyökeres változások következtek be az energetikai számítások készítésével kapcsolatosan. Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet újonnan hatályba lépett rendelkezései miatt a viszonyítási alap (követelményérték) szigorodott, amely az eddig megszokott skála megváltozását eredményezte:

energetikai tanúsítvány régi skálanyil lefeleenergetikai tanúsítvány új skála

Az új skálán látható, hogy a besorolások betűjeleit megduplázták, egy részét átnevezték, valamint kiegészítették a skálát 2 db új AA++ (minimális energiaigényű) és JJ (kiemelkedően rossz) kategóriával. A betűjelek megduplázására azért volt szükség, hogy megkülönböztethető legyen a régi követelményérték szerinti betűjel, a szigorított követelményértékkel számított tanúsítvány betűjeltől.

Tekintettel arra, hogy önálló épületre (nagy lehűlő felület) és a benne lévő önálló rendeltetési egységre (kisebb lehűlő felület) is ugyanazon követelmény vonatkozik Az alábbi besorolások tájékoztató jellegűek, nem kizárólag a hőszigetelés, a nyílászárók minőségétől és épületgépészeti rendszertől függenek. Tehát a besorolás Nagyban függ attól is, hogy az ingatlan hasznos alapterületéhez mekkora fűtetlen térrel érinkező felület tartozik.


"CC" - "JJ" besorolást elérő ingatlanok épületre, és épületgépészeti rendszerre vonatkozó jellemzői:


"JJ" - Kiemelkedően rossz: jellemzően hőszigetelés nélküli, régi fa/fém/műanyag nyílászárókkal ellátott, nagy belmagasságú ingatlanok, elektromos fűtési és használati melegvíz előállítási rendszerrel.


"II" - Rossz: jellemzően hőszigetelés nélküli nagy belmagasságú, régi fa/fém/műanyag nyílászárókkal ellátott ingatlanok, földgáz alapú fűtési rendszerrel, és elektromos használati melegvíz előállítással.


"HH" - Gyenge: jellemzően hőszigetelés nélküli nagy belmagasságú, régi fa/fém/műanyag nyílászárókkal ellátott ingatlanok, földgáz alapú elavult fűtési és használati melegvíz előállítási rendszerrel.


"GG" - Átlagost megközelítő: jellemzően hőszigetelés nélküli nagy belmagasságú, régi fa/fém/műanyag nyílászárókkal ellátott ingatlanok, energetikailag védett helyen (több oldalról fűtött térrel érintkező lakás) földgáz alapú elavult fűtési és használati melegvíz előállítási rendszerrel.


"FF" - Átlagos: jellemzően hőszigetelés nélküli átlagos belmagasságú, régi fa/fém/műanyag nyílászárókkal ellátott ingatlanok hagyományos közepes hatásfokú földgáz alapú fűtési és használati melegvíz előállítási rendszerrel.


"EE" - Átlagosnál jobb: részlegesen, és/vagy nem megfelelő vastagságú hőszigeteléssel ellátott átlagos belmagasságú, régi fa/fém/műanyag nyílászárókkal ellátott ingatlanok közepes hatásfokú hagyományos, földgáz alapú fűtési és használati melegvíz előállítási rendszerrel.


"DD" - Korszerűt megközelítő: nem megfelelő vastagságú teljes hőszigeteléssel ellátott, átlagos belmagasságú, korszerű nyílászárókkal rendelkező ingatlanok jó hatásfokú hagyományos földgáz alapú fűtési és használati melegvíz előállítási rendszerrel.


"CC" - Korszerű: megfelelő vastagságú teljes hőszigeteléssel ellátott, átlagos belmagasságú, korszerű nyílászárókkal rendelkező ingatlanok korszerű, kiváló hatásfokú földgáz alapú fűtési és használati melegvíz előállítási rendszerrel (pl.: kondenzációs gázkazán). A megújuló energiát nem hasznosító újonnan megépült ingatlanok jellemző besorolása.


Közel nulla energiaigényű épület, avagy a "BB" vagy annál jobb besorolás követelménye:

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint „BB” vagy annál jobb besorolás csak abban az esetben adható az épületre vagy a benne lévő önálló rendeltetési egységre, ha az általános esetnél szigorúbb lehűlő felület és fűtött térfogat arány követelményének való megfelelés mellett az épület energiaigényét, az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben olyan megújuló energiaforrásból biztosított, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben előállított. Ebből az következik, hogy azon épületek, vagy önálló rendeltetési egységek esetében, amelyekben például nincs megújuló energiafelhasználás, a maximálisan elérhető besorolás "CC" (korszerű) vagy rosszabb kategória lehet. A "BB" kategóriánál jobb besoroláshoz további kritériumoknak is meg kell felelni.


Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb "AA" besorolás feltételei:

„AA” vagy annál jobb besorolás csak olyan esetben adható:

  • ahol a hőtermelő időjárásfüggő szabályozása megoldott,
  • ahol a hűtési és fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozhatósága megoldott,
  • ahol az önálló tulajdonú vagy külön bérbe adható épületrészek energiafogyasztásának mérése külön legalább költségosztók felszerelésével vagy egyedi mérőkkel megoldott.

Az "AA" vagy jobb kategória feltétele továbbá, hogy az energetikai számítás részletes számítással, vagy dinamikus szimulációval alátámasztott módon készüljön.